Eptisa

Servicii de supraveghere a lucrărilor, inclusiv dirigenție de șantier, pentru contractul de lucrări "Continuarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și apă uzată in aglomerările Potcoava și Scornicești"

Activitățile specifice ale Consultantului constau în activități de dirigenție de șantier, conform Legii 10/1995, aferente etapelor de execuție și de recepție la terminarea lucrărilor precum și în activități de asistență tehnică.

Despre Eptisa


Eptisa este o companie globală specializată în inginerie, consultanţă şi tehnologia informaţiei, dezvoltare instituţională, economică şi socială, al cărei obiectiv este îndeplinirea cerinţelor clientului.

Mai multe informaţii despre Eptisa

Raport Anual 2016

Raportul Anual 2016 este acum disponibil