Misiune

Inovăm pentru a aduce tehnologia în folosul societății

Eptisa este o companie globală care activează în domeniul ingineriei, consultanței, tehnologiei informaţiei dar și în domeniul instituțional, economic și al dezvoltării sociale, orientată către client, realizând proiecte complexe în domeniul transporturilor, apei, mediului, construcțiilor, industriei, energiei și institutional, economic și al dezvoltarii sociale; aplicăm cunoștințele tehnologice, creativitatea, inovația și cele mai noi tehnologii pentru a progresa pe calea dezvoltării durabile a societății, în beneficiul bunăstării sociale.

Orientarea către servicii integrale oferite clienţilor reprezintă principala valoare a companiei care contribuie la caracteristica sa globală, iar îndeplinirea aşteptărilor clienţilor şi serviciile profesionale excelente reprezintă obiective cheie pentru toate serviciile oferite.

Eptisa se implică activ în dezvoltarea durabilă a societăţii, acesta fiind un element fundamental în formarea sa ca lider de opinie în acest sector precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii în ţările în care îşi desfăşoară activitatea.

Serviciile pe care le furnizează Eptisa se bazează pe cunoştinţele în domeniul tehnologic şi pe spiritul de inovare al profesioniştilor. Investiţiile în cercetare şi dezvoltare, managementul creativităţii şi planurile de dezvoltare pentru noile tehnologii au avut ca rezultat servicii mai bune oferite clienţilor.

Dezvoltarea angajaţilor prin continua îmbunătăţire a cunoştinţelor tehnice şi a capacităţilor de management reprezintă o prioritate pentru misiunea companiei. Principiile de bază ale planului de resurse umane sunt asigurarea unui mediu de lucru cât mai plăcut precum şi oportunităţi de avansare pe plan profesional.