Asia şi Orientul Mijlociu

Începând din 1990, activitatea EPTISA a cunoscut succesul şi în aceste regiuni, datorită abilităţii de a identifica şi răspunde complet cerinţelor clienţilor.

Dezvoltarea EPTISA este marcată în această regiune de o creştere rapidă datorată investiţiilor din fonduri provenite de la diferite instituţii financiare internaţionale. Investiţiile în sectoare precum apă, mediu, transport, industrie şi energie sunt considerate componente cheie pentru dezvoltarea economică şi creşterea socială a acestor ţări.