Asistenţă pentru implementarea Directivelor IPPC şi LCP

- Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

Proiectul a urmărit întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor române în vederea implementării Directivelor UE cu privire la IPPC şi LCP în Romania
Durată Iunie 2007 - Noiembrie 2008
Domeniu de activitate Întărire instituţională (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Activităţile proiectului au vizat următoarele componente:
  • Evaluarea armonizării Directivelor IPPC şi LCP în România şi acordarea de asistenţă autorităţilor naţionale pentru dezvoltarea de noi Linii Directoare Tehnice Naţionale;
  • Asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu şi la procesul luării deciziilor din cadrul procedurii de elaborare a acordului integrat de mediu/ autorizaţiei pentru activităţi/ instalaţii cu impact transfrontier;
  • Notificarea şi controlul întreruperii în functionare a instalaţiilor de reducere a emisiilor;
  • Stabilirea procedurii pentru procesul integrat de autorizare a turbinelor de gaz cu co-generare.

English version is available here