Asistenţă tehnică oferită pentru implementarea proiectului şi supervizarea lucrărilor la Râmnicu Vâlcea

- Compania de Apă Acvarim

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din Râmnicu Vâlcea (108.000 locuitori) pentru conformarea cu prevederile legislaţiei române şi cu acquis-ul comunitar
Durată Februarie 2006 - Decembrie 2011
Domeniu de activitate Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Eptisa oferă asistenţă Beneficiarului în procesul de achiziţii şi management, asigurând supervizarea contractelor de lucrări şi publicitatea măsurii ISPA.

S-au pregătit documentaţia de proiectare şi dosarele de licitaţie pentru cele două contracte de lucrări (în acord cu regulile PRAG şi FIDIC) pentru reabilitarea reţelelor de alimentare şi canalizare şi construirea Staţiei de Tratare a Apei.

Activitatea privind contractele de lucrări constă în supervizarea lucrărilor de:

  • Reabilitare şi extindere a reţelei de distribuţie a apei (34 km) şi a celei de canalizare (28 km) conform Condiţiilor de Contract FIDIC, Cartea Roşie,
  • Construcţia Staţiei de epurare a apelor uzate, dimensionată pentru 126.000 PE, conform Condiţiilor de Contract FIDIC, Cartea Galbenă.

S-au organizat sesiuni şi s-a oferit asistenţă tehnică UIP în vederea îndeplinirii condiţiilor din Memorandumul de Finantare; au fost elaborate strategii de gestionare a nămolului şi pentru evacuarea apelor uzate industriale; s-a evaluat ponderea sectorului privat din punctul de vedere al accesului la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare şi au fost elaborate aplicaţii pentru obţinerea finanţării unor investiţii viitoare din Fondurile de Coeziune ale UE.

S-au derulat activităţi de conştientizare a publicului şi promovare a măsurii ISPA.

English version is available here