Asistenţă tehnică pentru implementarea schemelor de Grant 2005 - 2006 în domeniul mediului

- Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea protecţiei mediului la nivel local şi regional prin sprijinirea investiţiilor pentru sectorul public
Durată August 2007 - Noiembrie 2008
Domeniu de activitate Întărire instituţională (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

De asemenea, proiectul a întărit capacitatea de implementare şi management a investiţiilor în proiecte de mediu finanţate din fonduri UE şi scheme de grant, pentru instituţiile relevante şi beneficiari de grant.

Activităţi derulate de Eptisa:

  • Furnizarea de suport pentru implementarea schemei de grant pentru investiţii de mediu Phare ESC 2006, în cele opt regiuni de dezvoltare;
  • Asistenţă şi recomandări pentru autorităţile regionale în faza de contractare a schemei de grant;
  • Asistenţă si recomandări pentru beneficiarii grantului în ceea ce priveşte conformitatea, corectitudinea şi acurateţea documentaţiei tehnice necesare pentru implementare;
  • Asistenţă şi instruirea beneficiarilor grantului în faza secundară de achiziţie;
  • Întărirea capacităţii de implementare şi management a investiţiilor în proiecte de mediu finanţate din fonduri UE şi scheme grant, pentru instituţiile relevante şi beneficiarii de grant.

English version is available here