Asistență Tehnică pentru “Întocmirea Documentației de atriburie aferente contractului de lucrări Reabilitarea conductei de aducțiune Timișești-Iași, tronson Șăbăoani-Brăești, DN 600-800 mm” precum și “Întocmirea aplicației de finanțare pentru lucrările susținute din economiile fondurilor alocate POS Mediu 1”

- S.C. APAVITAL S.A.

În calitate de consultant, Eptisa va întocmi aplicația de finanțare și documentația de atribuire pentru mai multe contracte de lucrări susținute din economiile fondurilor alocate Programului Operațional Sectorial Mediu 1.
Durată Octombrie 2014 - Noiembrie 2014
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Pentru următoarele contracte de lucrări, Eptisa va întocmi aplicatia de finantare:

  • Extinderea rețelelor de apă și canalizare inclusiv uzina de tratare apa potabilă Hârlau – CL 18;

  • Punerea în siguranță a aducțiunii Timișești în zona traversarilor râurilor Moldova și Siret – CL 19;

  • Reabilitarea conductei de aducțiune Timișești-Iași, tronson Săbăoani-Braești, Dn 600-800 mm – CL 20;

  • Mărirea capacității de înmagazinare a apei în Municipiul Iași și zona metropolitana Iași – CL 21

De asemenea, va întocmi documentația de atribuire și documentele suport aferente contractului de lucrări CL 20 “Reabilitării conductei de aducțiune Timișești-Iași, tronson Săbăoani-Braești, DN 600-800 mm”.

English version is available here