Asistență tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor în cadrul proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în Județul Buzău"

- Compania de Apă S.A. Buzău

Lucrările supervizate fac parte din proiectul major de modernizare a sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău, care are ca scop extinderea gradului de acoperire cu servicii centralizate de alimentare cu apă și de canalizare.
Durată Februarie 2015 - Aprilie 2017
Domeniu de activitate Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Eptisa va asigura servicii de Asistență Tehnică pentru următoarele contracte de lucrări:

  • Contractul de lucrări nr. 1: Stații de tratare apă potabilă în localitățile Buzău și Sapoca - lucrări de construcție pentru proiectarea și execuția a 4 stații de tratare apă.
  • Contractul de lucrări nr. 2: Extindere rețele de alimentare cu apă în localitățile Buzău, Vernești și Spătaru - execuția de lucrări de construcții și instalații pentru construirea unor rețele noi de distribuție a apei potabile în județul Buzău, localitatea Vernești și localitatea Spătaru, lucrări care includ construcții si instalații pentru alimentare cu apă, furnizare și montaj utillaje și echipamente tehnologice, stații de pompare apă potabilă, executare racorduri electrice, realizare sisteme de transmisii date tip SCADA, testare și punere în funcțiune, instruire personal operator.

În cadrul acestui contract, Consultantul va stabili managementul și organizarea supervizării celor doua contracte de lucrări și un sistem de monitorizare care să asigure servicii eficiente prin controlul cantității, controlul costurilor, monitorizarea progresului, protecția muncii, protecția mediului, colaborarea cu autoritățile aferente și alte părți interesate.

English version is available here