Asistenţă în vederea întăririi Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului şi pentru reforma instituţională a Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului

- Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului

Proiectul, deşi de sine stătător, a constituit "servicii complementare proiectului Phare de consolidare a Agenţiilor Locale de Protecţie a Mediului (APM) şi înfiinţare a Agenţiilor Regionale de Protecţie a Mediului (ARPM)
Durată Ianuarie 2004 - Mai 2004
Domeniu de activitate Drumuri (Transport)
Întărire instituţională (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Au fost evaluate organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile instituţiilor similare existente în statele membre şi în ţările candidate.

A fost elaborat proiectul de act normativ pentru înfiinţarea ANPM care, ulterior, a fost înfiinţată.

S-a elaborat Planul de Dezvoltare Instituţionala pentru ANPM, care a cuprins planul de resurse umane, planul de comunicare, atribuirea de funcţii şi responsabilităţi. Au fost estimate costurile pentru implementarea şi evoluţia ANPM.

Dezvoltarea ANPM a fost structurată în trei etape: etapa inţială - 2004, etapa de preaderare 2005 - 2006 şi etapa de postaderare: după 2007. În cadrul proiectului au fost stabilite priorităţile şi măsurile administrative necesare fiecărei etape.

English version is available here