Asistenţă tehnică pentru evaluarea costurilor de mediu si elaborarea unui plan de investiţii

- Ministerul Apelor şi Gospodăririi Apelor

Proiectul a evaluat costurile de implementare a directivelor care presupun investiţii majore
Durată Februarie 2003 - Septembrie 2005
Domeniu de activitate Întărire instituţională (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Aceste costuri au fost utilizate de către Beneficiar la elaborarea Programului Sectorial Operaţional de Mediu. S-a asigurat asistenţă în procesul de finalizare a planurilor de implementare a Directivelor UE şi a fost elaborat un studiu comparativ între experienţa statelor membre şi a altor ţări candidate cu privire la evaluarea costurilor de mediu şi realizarea strategiei de finanţare.

Un model de evaluare a costurilor a fost construit (utilizand programele ArcView GIS, Excel şi Access) pentru fiecare sector de mediu, acoperind un orizont temporal până în anul 2050, la nivel naţional, regional şi judeţean. A fost elaborat un manual al utilizatorului pentru aplicaţia dezvoltată.

Corelativ, au fost concepute strategia de finanţare şi planul de investiţii pentru a acoperi costurile estimate, cât şi un model de finanţare/ investiţii în baza modelului de evaluare a costurilor.

Au fost elaborate ghiduri şi proceduri de accesare a surselor de finaţare şi s-a actualizat Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu pentru anul 2005; a fost dezvoltată o bază de date pentru proiectele importante. A fost prezentată o procedură de monitorizare a proiectelor de mediu cu finanţare publică.

Au fost organizate 3 seminarii de informare şi conştientizare şi au fost organizate cursuri de instruire pentru 589 participanţi privind:

  • Instruirea personalului de la toate nivelele autoritaăţilor de mediu în evaluarea costurilor şi pregătirea strategiei de finanţare;
  • Instruirea personalului MAPAM, ANPM, ARPM, APM cu referire la analiza statistică, investiţii financiare, pregătire, monitorizare şi analiza proiectelor;
  • Vizită de studiu pentru 16 funcţionari publici: absorbţia şi gestionarea fondurilor structurale ale UE de către un stat membru (Spania).

English version is available here