Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii de programare a Ministerului Mediului

- Ministerul Mediului

Proiectul a contribuit la consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului de programare şi de monitorizare a proiectelor co-finanţate de Uniunea Europeană, precum şi de utilizare eficientă a fondurilor.
Durată Mai 2007 - Iunie 2008
Domeniu de activitate Întărire instituţională (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Prin sprijin direct acordat Beneficiarului, prin elaborarea de metodologii şi respectiv prin instruirea personalului, acest proiect a întărit capacitatea angajaţilor MMDD de a planifica proiecte, de a ghida municipalităţile cu privire la întocmirea propunerilor de proiecte, de a evalua şi prioritiza aplicaţiile primite şi ulterior a propunerilor de proiecte şi documentelor de licitaţie, de a gestiona eficient procesul de evaluare şi de a monitoriza implementarea proiectelor ISPA aprobate.

Activitatea Consultantului a vizat următoarele activităţi:

  • Acordarea de sprijin MMD pentru activităţile de programare, respectiv pentru: pregătirea documentelor strategice în domeniul mediului; consiliere pentru planificarea şi evaluarea proiectului; sprijinirea MMDD în evaluarea proiectelor de mediu;
  • Asistenţă pentru angajaţii MMDD în vederea îmbunătăţirii capacităţii de monitorizare a proiectelor.
  • Instruire: Evaluarea nevoilor de instruire; Instruirea angajaţilor MMDD (furnizarea de instruire specifică pentru conducere şi angajaţi, pregătirea unui program de instruire pentru limba engleză pentru angajaţii MMDD, organizarea a două vizite de studiu în ţări din Europa Centrala şi de Est).

English version is available here