Asistenţă tehnică pentru întărirea Inspectoratelor Locale de Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Inspectoratelor Regionale de Protecţia Mediului

- Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului

Activitatea Eptisa a avut ca rezultat înfiinţarea celor 8 ARPM - Agenţii Regionale de Protecţie a Mediului - cu sediile în Bacău, Galaţi, Piteşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Sibiu, Bucureşti
Durată August 2002 - Octombrie 2003
Domeniu de activitate Întărire instituţională (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

A fost realizată o evaluare comparativă a responsabilităţilor autorităţilor de mediu locale şi regionale din state membre UE şi din ţările candidate în acel moment. S-a elaborat un Plan de Dezvoltare Instituţională pentru toate ARPM şi Planul de Dezvoltare Organizaţională specific pentru fiecare ARPM.

Consultantul a contribuit la elaborarea Hotărârii Guvernului pentru înfiinţarea ARPM şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) a ARPM.

S-au elaborat 19 PLAM (Planuri locale de acţiune pentru mediu) & 3 PRAM (Planuri regionale de acţiune pentru mediu), precum şi ghiduri practice de pregătire a PLAM şi PRAM. A fost prezentat un raport privind situaţia acreditării laboratoarelor APM care a conţinut şi recomandări din partea Consultantului pentru atingerea cerinţelor de acreditare.

Au fost organizate seminarii de instruire a personalului ARPM privind elaborarea PLAM şi PRAM cât şi seminarii de conştientizare. S-au conceput şi organizat conferinte de presă, comunicate de presă, pliante, broşuri (povestea de succes a proiectului), afişe prin care au fost comunicate rezultatele proiectului.


English version is available here