Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj"

- Compania de Apă Oltenia S.A.

Eptisa, în asociere cu Blom, va furniza asistenţa tehnică Beneficiarului, asigurând un management eficient pentru implementarea proiectului.
Durată Noiembrie 2011 - Noiembrie 2015
Domeniu de activitate Managementul proiectului (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

În calitate de Consultant, Eptisa va furniza următoarele activităţi specifice:
  • Asistenţă tehnică pentru managementul general, incluzând asistenţa pentru aspectele organizatorice şi financiare ale proiectului, servicii de laborator, managementul apelor uzate industriale şi nămolului, controlul pierderilor de apă, mentenanţă operaţională şi managementul patrimoniului;
  • Suport pentru managementul proiectului acordat UIP în vederea implementării proiectului conform prevederilor cererii de finanţare şi ale contractului de finanţare;
  • Realizarea dosarelor de atribuire în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi prevederile cererii de finanţare, a studiului de fezabilitate şi a celorlalte documente ale cererii de finanţare şi sprijin acordat pe perioada desfăşurării licitaţiilor;
  • Asistenţă tehnică de proiectare pe perioada executării lucrărilor pentru Contractele de Construcţii, tip FIDIC Roşu;
  • Actualizarea Master Planului privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate în Judeţul Dolj, inclusiv pregătirea Programului de Investiţii pentru Faza 2 (2014 - 2018);
  • Implementarea sistemului GIS pentru localităţile Craiova, Filiaşi şi Calafat;
  • Dezvoltarea unui sistem de modelare hidraulică a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Craiova, Filiaşi şi Calafat;
  • Informarea publicului şi publicitatea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România.


English version is available here