Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin"

- S.C.AQUACARAS S.A.

Prin prezentul Contract, Eptisa va oferi Autorităţii Contractante sprijinul managerial necesar pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare.
Durată Septembrie 2012 - Decembrie 2015
Domeniu de activitate Managementul proiectului (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Proiectul urmăreşte modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Caraş-Severin, constând din următoarele activităţi:

 1. extinderea/reabilitarea conductelor de aducţiune de la sursele de apă şi modernizarea staţiilor de tratare a apei;
 2. reabilitarea şi extinderea rezervoarelor de apă, a staţiilor de pompare, de hidrofor şi a reţelelor de alimentare cu apă potabilă;
 3. reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi de epurare a apelor uzate;
 4. reducerea pierderilor de apă;
 5. reducerea infiltraţiilor şi exfiltraţiilor din reţeaua de canalizare.

Prin prezentul Contract, Eptisa, în calitate de Consultant, va derula următoarele activităţi:

 • Acordarea de sprijin calificat şi eficient Operatorului Regional în managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare: derularea achiziţiilor, finalizarea cu succes a proiectării, implementarea programului, suport în decontarea cheltuielilor şi rambursarea acestora, etc.
 • Asigurarea condiţiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne şi eficiente a reţelelor de apă şi canalizare din cadrul aglomerării;
 • Optimizarea şi modelarea hidraulică a reţelelor de apă;
 • Asigurarea condiţiilor pentru reducerea pierderilor în reţelele de apă;
 • Gestionarea calităţii apelor reziduale descărcate în reţeaua publică de canalizare;
 • Asigurarea depozitării în condiţii optime de mediu a materialelor reziduale generate de procesul tehnologic al viitoarelor staţii de epurare;
 • Asigurarea publicităţii adecvate măsurii şi informarea corectă a populaţiei privind lucrările de construcţie propuse în Proiect;
 • Actualizarea Master Plan-ului de apă şi canalizare pentru regiune.

English version is available here