Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Iaşi"

- S.C. APAVITAL S.A.

Eptisa în calitate de Consultant, va acorda sprijin Beneficiarului în activităţile de management al proiectului şi supervizare a lucrărilor.
Durată Martie 2011 - August 2016
Domeniu de activitate Managementul proiectului (Apă şi Mediu)
Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Eptisa va derula activităţile specifice aferente componentelor proiectului, după cum urmează:

 • Asigurarea condiţiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne a reţelelor de apă şi canalizare în cadrul aglomerărilor;
 • Optimizarea şi modelarea hidraulică a reţelelor de apă şi canalizare;
 • Asigurarea condiţiilor pentru reducerea pierderilor în reţelele de apă;
 • Asigurarea implementării optime a contractelor de lucrări prin gestionarea calităţii apelor reziduale descărcate în reţeaua publica de canalizare;
 • Asistarea Beneficiarului în adoptarea planului de acţiune pentru protecţia surselor de apă;
 • Asigurarea implementării strategiei de management a nămolului rezultat din procesul tehnologic al staţiilor de tratare apă şi al staţiilor de epurare;
 • Asigurarea publicităţii adecvate măsurii şi informarea corectă a populaţiei privind lucrările de construcţie propuse în proiect;
 • Actualizarea Master Plan-ului de apă şi canalizare pentru regiune;
 • Asigurarea documentaţiilor de atribuire şi a documentelor suport pentru contractele din cadrul proiectului;
 • Asigurarea de sprijin Beneficiarului pe parcursul derulării licitaţiilor;
 • Supervizarea a 15 contracte de lucrări care se vor derula în patru aglomerări urbane din judeţul Iaşi, respectiv: Iaşi, Târgu-Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei, însumând o populaţie de 180.000 locuitori;
 • Asigurarea implementării lucrărilor, astfel încât acestea să se finalizeze cu respectarea obiectivelor, termenelor si fondurilor aprobate.


English version is available here