Asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Vâlcea în perioada 2014-2020

- S.C.APAVIL S.A. Valcea

Eptisa va elabora documentațiile tehnico-economice necesare pentru obținerea co-finanțării de la Uniunea Europeană pentru alimentarea durabilă a tuturor locuitorilor din zonele deservite de Operatorul Regional, S.C. Apavil S.A.
Durată Septembrie 2015 - August 2021
Domeniu de activitate Proiectare (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Proiectul se va desfășura pe o perioada de 70 de luni și va contribui la dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată prin conectarea la sistemele locale a cetățenilor din zonele proiectului deservite de Operatorul Regional S.C. Apavil S.A.

În cadrul acestui contract, Eptisa, în calitate de Consultant va elabora documentațiile tehnico-economice necesare pentru obținerea co-finanțării de la Uniunea Europeană pentru lucrări în infrastructura de apă și apă uzată, asigurând sprijinul necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus.

Principalele activități vor consta în:

  • Elaborarea Aplicației de finanțare și a documentelor suport.

  • Elaborarea Studiului de fezabilitate.

  • Elaborarea Documentațiilor de atribuire și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a licitațiilor.

  • Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii.

  • Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de furnizare.

  • Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări.

  • Asistență tehnică în calitate de proiectant în faza de execuție a lucrărilor, conform legislației din România.

  • Organizarea de workshop-uri.

English version is available here