Asistenţă tehnică pentru proiectare şi managementul proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare - epurarea apelor uzate în Judeţul Botoşani"

- S.C.Nova ApaServ S.A. Botoşani

Proiectul reprezintă un pas important în cadrul reabilitării generale a infrastructurii judetene de alimentare cu apă şi canalizare
Durată Septembrie 2013 - Martie 2018
Domeniu de activitate Managementul proiectului (Apă şi Mediu)
Proiectare (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Prin prezentul Contract, Eptisa va oferi Autorităţii Contractante servicii de proiectare şi sprijinul managerial necesar pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare, derulând următoarele activităţi:

  • Elaborarea documentaţiilor de avizare şi autorizare, a expertizelor tehnice, proiectelor tehnice, documentaţiilor tehnice de autorizare a construcţiilor, documentaţiilor tehnice de demolare şi a documentaţiilor de atribuire;
  • Sprijin tehnic şi juridic acordat pe perioada desfăşurării procedurilor de achiziţii publice.
  • Asistenţă tehnică în calitate de proiectant pe parcursul execuţiei lucrărilor;
  • Actualizarea Devizului General şi a documentelor conexe;
  • Actualizarea Master Plan-ului pentru sistemul de alimentare cu apă şi canalizare pentru judeţul Botoşani, inclusiv a planului de investiţii prioritare pentru perioada 2014 - 2018;
  • Actualizarea strategiei de gestionare a nămolului şi materialelor reziduale generate de procesul tehnologic al staţiilor de epurare şi staţiilor de tratare;
  • Asigurarea publicităţii adecvate proiectului şi informarea corectă a populaţiei, conform Manualului de Identitate Vizuală privind lucrările de construcţie realizate în cadrul Proiectului;

Lucrările de reabilitare şi modernizare vizează: construirea unei conducte de aducţiune de la sursa de apă Prut; construirea unei staţii de tratare a apei şi a unor linii de nămol din staţiile de tratare existente; reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă; reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi de epurare a apelor uzate. Proiectul acoperă 4 aglomerări pentru infrastructura de canalizare şi alimentare cu apă: Botoşani, Dorohoi, Flămânzi şi Vorona. În plus, în proiect este inclusa şi zona Ştefăneşti-Săveni pentru care se vor realiza lucrări pentru îmbunătăţirea reţelei de alimentare cu apă potabilă.

English version is available here