Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Bistriţa-Năsăud"

- S.C. AQUABIS S.A.

Proiectul are ca scop îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă/apă uzată din judeţul Bistriţa-Năsăud, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din POS Mediu şi Directivele Europene, referitoare la calitatea apei potabile.
Durată Februarie 2011 - Decembrie 2015
Domeniu de activitate Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Consultantul Eptisa furnizează asistenţă tehnică Autorităţii Contractante, SC AQUABIS SA, sub forma serviciilor de supervizare a şapte contracte de lucrări care se vor derula în localităţile Bistriţa, Năsăud, Salva, Sângeorz, Feldru şi Maieru prin care vor fi extinse şi modernizate sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, după cum urmează:

  • Reabilitarea reţelelor de distribuţie apă şi canalizare în Municpiul Bistriţa, a reţelelor de distribuţie apă şi aducţiuni în localităţile din sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa;
  • Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare apă uzată şi a colectoarelor de transfer pentru clusterele Bistriţa, Beclean, Salva, Sângeorz-Băi;
  • Reabilitarea şi extinderea conductelor de transport şi a aducţiunilor de apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa;
  • Extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare în aria de deservire Beclean;
  • Proiectarea şi execuţia noii staţii de tratare pentru localitatea Beclean;
  • Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare în localităţile Năsăud, Salva, Sângeorz-Băi şi Maieru; aducţiuni apă potabilă pentru localităţile Rebra-Năsăud şi Maieru;
  • Extinderea reţelelor de distribuţie a apei, canalizare şi staţie de epurare în Feldru.

Supervizarea lucrărilor se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a Condiţiilor de Contract FIDIC Cartea Galbenă şi Roşie, Ediţia 1999.

English version is available here