Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj

- Compania de Apă Someş S.A. Cluj-Napoca

Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi canalizare, prin furnizarea de servicii de alimentări cu apă şi canalizare conform practicilor şi politicii UE
Durată Martie 2009 - Noiembrie 2015
Domeniu de activitate Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Eptisa supervizează 14 contracte de lucrări, prin care vor fi extinse şi modernizate sistemele de alimentare cu apă şi canalizare în zona de operare a Companiei de Apă Someş din judeţele Cluj şi Sălaj, respectiv din municipiile Cluj-Napoca, Dej, Gherla şi Zalău precum şi oraşele Şimleu Silvaniei, Jibou, Huedin şi Cehu Silvaniei:

  • 8 staţii de epurare a apei uzate: Şimleul Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Zalău, Cluj-Napoca, Dej, Gherla şi Huedin;
  • 1 staţie de tratare a apei potabile: Vârşolt;
  • 3 surse de apă: Jibou, Cehu Silvaniei, Huedin;
  • 10 staţii de pompare pentru apă potabilă;
  • 23 staţii de pompare pentru apă uzată;
  • 14 rezervoare de apă şi aducţiunea Livada-Dej;
  • Extinderea şi reabilitarea a 130 km de reţele de canalizare;
  • Extinderea şi reabilitarea a 184 km de reţele de alimentare cu apă.

English version is available here