Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor şi dirigenţie de şantier pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi"

- Primăria Municipiului Iaşi

Lucrările proiectului vizează retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Iaşi în vederea conformării cu normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană
Durată Septembrie 2011 - Mai 2015
Domeniu de activitate Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Eptisa va acţiona în calitate de Consultant Supervizare în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti în construcţie, respectiv a legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, precum şi cu respectarea Condiţiilor de Contract FIDIC - Cărţile Galbenă şi Roşie, pentru supervizarea a şase contracte de lucrări referitoare la sistemul de termoficare din municipiul Iaşi, acoperind cele 6 faze: pre-construcţie, mobilizare, construcţie, recepţie la terminarea lucrărilor, notificarea defectelor şi finalizarea contractelor de lucrări. Contractele de lucrări vizează următoarele:
  • Retehnologizare cazane de apă fierbinte;
  • Retehnologizare cazane de abur;
  • Montarea unei noi instalaţii de desulfurare;
  • Sistem de colectare uscată a cenuşii;
  • Retehnologizarea pompelor de transport în cele două termocentrale;
  • Retehnologizarea magistralei 2 a reţelei de transport.

Implementarea proiectului va conduce la finalizarea cu succes din punct de vedere al calităţii, costurilor şi perioadei de implementare a celor şase contracte de lucrări, în conformitate cu Decizia de Finanţare şi cu respectarea condiţiilor din Contractul de Finanţare.

English version is available here