AT pentru întocmirea aplicaţiei pentru FC, a dosarelor de licitaţie pentru contractele de lucrări şi servicii şi supervizarea lucrărilor de Modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată in Suceava

- S.C. ACET S.A. Suceava

Eptisa sprijină ACET Suceava în identificarea şi dezvoltarea de noi proiecte în domeniul apei şi apei uzate, asigurarea obţinerii finanţării de la Uniunea Europeană şi utilizarea adecvată a fondurilor obţinute şi supervizarea contractelor de lucrări.
Durată Aprilie 2010 - Decembrie 2015
Domeniu de activitate Managementul proiectului (Apă şi Mediu)
Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Activităţi derulate:

  • Întocmirea Aplicaţiei în vederea accesării finanţării din Fondul de Coeziune pentru implementarea proiectului, investiţii Faza I;
  • Întocmirea documentaţiei pentru licitaţii în vederea atribuirii contractelor de lucrări şi servicii pentru implementarea proiectului şi acordarea de asistenţă tehnică pe întreaga durată de derulare a procedurilor de atribuire;
  • Supervizarea celor 10 contracte de lucrări de execuţie sau de proiectare-execuţie, în conformitate cu Legea 10/1995 şi Condiţiile de Contract FIDIC;
  • Achiziţia de echipamente pentru îmbunătăţirea dotărilor Beneficiarului;
  • Asigurarea publicităţii proiectului pentru creşterea vizibilităţii contribuţiei UE şi a gradului de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare ca urmare a investiţiilor;
  • Elaborarea şi implementarea: Planului de acţiune privind descărcările industriale, Strategiei de management a nămolului, Strategiei de control a pierderilor, Strategiei de management a activelor, Planului de management al captării şi de prevenire a poluării;
  • Asistarea şi sprijinirea UIP în pregătirea şi gestionarea proiectelor similare;
  • Pregătirea investiţiilor din Faza II, inclusiv asistenţă tehnică pentru obţinerea finanţării acestora.

English version is available here