Lucrări în Supervizarea lucrărilor

Proiectul are ca scop îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă/apă uzată din judeţul Bistriţa-Năsăud, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din POS Mediu şi Directivele Europene, referitoare la calitatea apei potabile.
Eptisa asigură asistenţa tehnică pentru S.C. APAVITAL S.A. Iaşi pe durata rămasă din perioada de execuţie a lucrărilor şi Perioada de Notificare a Defectelor
Lucrările proiectului vizează retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Iaşi în vederea conformării cu normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană
Proiectul are ca scop imbunatatirea infrastructurii in sectorul de apa/apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud, in vederea indeplinirii obligatiilor de conformitate referitoare la calitatea apei potabile si sistemelor de apa uzata si canalizare.
Eptisa sprijina Hidro Prahova in elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru obtinerea co-finantarii de la UE pentru infrastructura de apa si apa uzata, asigurand supervizarea lucrarilor si sprijin managerial Autoritatii Contractante
Proiectul a avut ca scop imbunatatirea infrastructurii in sectorul de apa/apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud, in vederea indeplinirii obligatiilor de conformitate referitoare la calitatea apei potabile si sistemelor de apa uzata si canalizare.
AT are ca scop realizarea documentelor necesare in vederea obtinerii co-finantarii de la Uniunea Europeana pentru lucrari in infrastructura de apa si apa uzata in judetul Iasi si de a sprijini ulterior APAVITAL S.A. in implementarea proiectului.
Eptisa acordă asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construcție și dotările aferente din cadrul proiectului privind sistemul de management integrat al deșeurilor pentru județul Bihor.
Eptisa, în calitate de Consultant de Supervizare va furniza Asistență Tehnică către Autoritatea Contractantă, S.C. Harviz S.A. sub forma serviciilor de management de proiect, publicitate și supervizare a lucrărilor.
Lucrările supervizate fac parte din proiectul major de modernizare a sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău, care are ca scop extinderea gradului de acoperire cu servicii centralizate de alimentare cu apă și de canalizare.
Asistența Tehnică are ca scop realizarea documentelor necesare în vederea obținerii co-finanțării de la Uniunea Europeană pentru lucrări în infrastructura de apă și apă uzată în județul Olt.
Activitățile specifice ale Consultantului constau în activități de dirigenție de șantier, conform Legii 10/1995, aferente etapelor de execuție și de recepție la terminarea lucrărilor precum și în activități de asistență tehnică.
Eptisa va acționa în calitate de Consultant pentru supervizarea a 3 contracte de lucrări referitoare la îmbunătățirea și extinderea distribuției apei potabile precum și pentru colectarea apei uzate în localități din județul Cluj.
Eptisa va furniza servicii de asistență tehnică sub forma serviciilor de supervizare pentru implementarea a trei contracte pentru îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de canalizare și de alimentare cu apă potabilă în județul Dolj.
Obiectivul general al Contractului este îmbunătăţirea calităţii vieţii în România reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei
Eptisa va furniza asistenţă tehnică Autorităţii Contractante, SC APAVIL SA Vâlcea, sub forma serviciilor de supervizare a lucrărilor de execuţie
Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Judeţul Argeş
Eptisa va acorda asistenţă tehnică Beneficiarului în managementul Proiectului şi supervizarea a 8 contracte de lucrări pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă în judeţul Harghita
Eptisa va furniza servicii de asistenţă tehnică sub forma serviciilor de supervizare pentru implementarea a 13 contracte pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de canalizare şi alimentare cu apă potabilă în Judeţul Dolj
Eptisa va asigura servicii de supervizare în calitate de Consultant, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi Condiţiile de Contract FIDIC, Cărţile Roşie şi Galbenă
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă şi apă uzată în 5 localităţi din judeţul Buzău, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare si Directivele Europene
Eptisa gestionează şi supervizează lucrările de construcţie şi îndeplineşte toate atribuţiile Inginerului, în concordanţă cu standardele prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în domeniu
Eptisa va acorda asistenţă UMP şi UIP de la nivel local în derularea activităţilor de monitorizare şi implementare a proiectului în Republica Moldova
Eptisa în calitate de Consultant, va acorda sprijin Beneficiarului în activităţile de management al proiectului şi supervizare a lucrărilor.
Eptisa sprijină ACET Suceava în identificarea şi dezvoltarea de noi proiecte în domeniul apei şi apei uzate, asigurarea obţinerii finanţării de la Uniunea Europeană şi utilizarea adecvată a fondurilor obţinute şi supervizarea contractelor de lucrări.
Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi canalizare, prin furnizarea de servicii de alimentări cu apă şi canalizare conform practicilor şi politicii UE
Proiectul contribuie la implementarea unui sistem de management integrat al deseurilor, conform standardelor UE
Eptisa a acordat asistenţă tehnică Beneficiarului şi a supervizat patru contracte de lucrări
Proiectul ISPA Suceava urmăreşte îmbunătăţirea sistemului de tratare şi distribuţie a apei potabile precum şi a celui de colectare a apei reziduale din Suceava
Eptisa a oferit Beneficiarului asistenţă pentru administrarea contractelor de lucrări în vederea finalizării acestora în parametri de timp, costuri, calitate şi siguranţă convenite contractual
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea sistemului de tratare şi distribuţie a apei potabile precum şi a celui de colectare a apei reziduale aferent oraşului Bistriţa şi a localităţilor învecinate, pentru o populaţie echivalentă de 120.000 locuitori
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din Râmnicu Vâlcea (108.000 locuitori) pentru conformarea cu prevederile legislaţiei române şi cu acquis-ul comunitar
Eptisa a supervizat lucrările de modernizare şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi instalarea branşamentelor pentru noi consumatori şi a apometrelor în 39 de locaţii
Proiectul, prin cele doua faze ale sale, acordă asistenţă Beneficiarului în procesul de achiziţii şi în cel de management a Măsurii ISPA Craiova şi asigură supervizarea contractelor de lucrări conform Conditţilor de Contract FIDIC