Proiect de combatere a poluării industriale

- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului

Proiectul a abordat problema poluării industriale cu impact semnificativ asupra sănătăţii şi îmbunătăţirea managementului mediului şi a resurselor naturale, în conformitate cu cerinţele UE.
Durată Martie 1998 - Septembrie 1998
Domeniu de activitate Întărire instituţională (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Eptisa a derulat următoarele activităţi în cadrul proiectului:

  • Analiza surselor şi efectelor poluării industriale cu impact important asupra productivităţii şi sănătăţii umane; formularea de propuneri pentru reducerea/ eliminarea efectelor asupra mediului;
  • Realizarea unei îmbunătăţiri generale a managementului resurselor naturale şi mediului, în conformitate cu cerinţele UE;
  • Creşterea gradului de conştientizare a publicului referitor la aspectele legate de mediu;
  • Dezvoltarea unui plan pentru întărirea Agenţiilor judeţene de protecţie a mediului şi consolidarea capacităţii de a verifica respectarea legilor.

De asemenea, Consultantul a pregătit un plan pentru îmbunătăţirea managementului financiar al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD). A fost realizat un studiu detaliat care a inclus o evaluare a resurselor financiare alternative şi a posibilităţii de autofinanţare totală sau parţiala a activităţilor ARBDD.

English version is available here