Servicii de Asistență Tehnică în vederea întocmirii Aplicației de Finanțare pentru accesarea economiilor înregistrate în cadrul proiectelor finanțate prin Pos Mediu 2007-2013, în Județul Suceava

- S.C. ACET S.A. Suceava

Prin acest contract, Eptisa a oferit Asistență Tehnică pentru Aplicația de Finanțare în vederea accesării economiilor proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava” finanțat prin POS Mediu 2007 – 2013"
Durată Aprilie - Mai 2015
Domeniu de activitate Proiectare (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Eptisa a furnizat serviciile de asistență tehnică respectând cerințele prevăzute în legislația actuală, inclusiv legea 10/1995 privind calitatea în construcții. Serviciile prestate au cuprins:

  • efectuarea de studii geotehnice și topografice;
  • efectuarea de expertize tehnice în construcții si instalații conform legii 10/1995 privind calitatea în construcții;
  • elaborarea proiectului tehnic și a documentației de atribuire în conformitate cu OUG 34/2006;
  • asistență tehnică și sprijin oferit beneficiarului în vederea obținerii autorizațiilor necesare în conformitate cu certificatul de urbanism;
  • elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire.

English version is available here