Servicii de supervizare a lucrărilor de construcţii în cadrul proiectului "Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj"

- Consiliul Judeţean Sălaj

Eptisa va asigura servicii de supervizare în calitate de Consultant, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi Condiţiile de Contract FIDIC, Cărţile Roşie şi Galbenă
Durată Septembrie 2011 - Septembrie 2015
Domeniu de activitate Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Eptisa va acorda consiliere de specialitate Beneficiarului / Unităţii de Implementare a Proiectului în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractelor de lucrări, cu respectarea prescripţiilor proiectului tehnic, a condiţiilor de timp, cost şi calitate referitoare la acesta şi prin asigurarea calităţii corespunzătoare a lucrărilor de construcţii - montaj, optimizând cheltuielile aferente proiectului.

Eptisa va finaliza cu succes din punctul de vedere al calităţii, costurilor şi perioadei de timp lucrările pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de management al deşeurilor în regiune. Implementarea acestui proiect implica două contracte de lucrări, după cum urmează:

Contractul de lucrări 1: (a) Construcţia Centrului de management integrat al deşeurilor, a staţiei de sortare, de tratare mecano-biologică de la Dobrin, inclusiv proiectarea pentru utilajele tehnologice şi echipamente aferente; (b) Reabilitarea şi închiderea celor 4 depozite urbane neconforme - Şimleu Silvaniei, Crişeni, Cehu Silvaniei şi Jibou; (c) Construcţia a 3 staţii de transfer - Crasna, Surduc şi Sinmihaiu Almaşului; (d) Proiectarea şi execuţia utilităţilor aferente centrului de management integrat al deşeurilor şi staţiilor de transfer, din exeteriorul perimetrelor locaţiilor; (e) Lucrări specifice pentru organizarea de şantier.

Contractul de lucrări 2: Construcţia drumurilor de acces pentru Centrul de management integrat al deşeurilor Dobrin şi spre staţiile de transfer.

English version is available here