Servicii de supraveghere a lucrărilor, inclusiv dirigenție de șantier, pentru contractul de lucrări "Continuarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și apă uzată in aglomerările Potcoava și Scornicești"

- Compania de Apă Olt

Activitățile specifice ale Consultantului constau în activități de dirigenție de șantier, conform Legii 10/1995, aferente etapelor de execuție și de recepție la terminarea lucrărilor precum și în activități de asistență tehnică.
Durată Decembrie 2014 - Octombrie 2015
Domeniu de activitate Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Activitățile specifice ale Consultantului constau în activități de dirigenție de șantier, conform Legii 10/1995, aferente etapelor de execuție și de recepție la terminarea lucrărilor precum și în activități de asistență tehnică.

Pentru supervizarea contractului de lucrări "Continuarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și apă uzată în aglomerările Potocoava și Scornicești", Eptisa va furniza următoarele servicii:

  • Urmărirea realizării construcției în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

  • Verificarea existenței documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

  • Verificarea respectării tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică și în reglementările tehnice;

  • Verificarea respectării "Planului calității", a procedurilor și instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

  • Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice;

  • Emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor etc.

English version is available here