Supervizarea lucrărilor de construcții pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Bihor

- Consiliul Județean Bihor

Eptisa acordă asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construcție și dotările aferente din cadrul proiectului privind sistemul de management integrat al deșeurilor pentru județul Bihor.
Durată Mai 2015 - Decembrie 2018
Domeniu de activitate Supervizarea lucrărilor (Apă şi Mediu)
ŢaraRomânia (Europa)

Descriere

Implementarea contractului va conduce la finalizarea cu succes din punct de vedere al calității, costurilor și perioadei de timp a contractelor de lucrări și a contractelor de furnizare.

În cadrul proiectului vor fi implementate următoarele lucrări:

  • Construirea unei instalații de tratare mecano-biologică (TMB) la Oradea și dotarea acesteia conform proiectului;
  • Închiderea a 8 depozite neconforme urbane la Beiuș, Alesd, Săcueni, Stei, Margita, Valea Lui Mihai, Salonta, Oradea, conform proiectului;
  • Construirea a 3 instalații de transfer și instalații de sortare la Beiuș, Margita și Salonta și furnizarea dotărilor aferente proiectului;
  • Construirea unei stații de transfer la Săcueni și a unei instalații de stocare temporară deșeuri la Stei și furnizarea dotărilor aferente proiectului;
  • Construirea drumurilor de acces.

English version is available here