Apă şi Mediu

Eptisa colaborează cu structurile administrative în vederea îmbunătăţirii managementului resurselor naturale

Infrastructura de mediu în sectoarele apă/apă uzată şi gestionarea deşeurilor în Romania este într-o continuă transformare pentru atingerea standardelor statelor membre ale Uniunii Europene.

De peste 20 ani, Eptisa derulează în România proiecte de dezvoltare instituţională şi furnizează consultanţă autorităţilor publice centrale şi locale în procesul de implementare a acquisului comunitar. Acest domeniu de activitate a generat impunerea şi consacrarea Eptisa pe piaţa locală începand cu anul 1994.

De asemenea, Eptisa a contribuit, prin intermediul proiectelor finanţate prin fonduri pre şi post aderare, la asigurarea: asistenţei tehnice şi managementului în derularea contractelor, supervizării lucrarilor, efectuării lucrărilor de proiectare şi accesării fondurilor structurale (post-aderare) pentru proiecte de investiţii ce privesc tratarea şi distribuţia apei potabile, reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, construirea staţiilor de tratare a apei sau de epurare, construirea de depozite de deşeuri, staţii de sortare şi compost, incineratoare.