Întărire instituţională

Eptisa colaborează cu administraţiile publice din România în aproximarea şi implementarea Acquis-ului Comunitar în domeniul sectorului de mediu

Eptisa asigură suport instituţional eficient şi efectiv atât la nivel guvernamental cât şi agenţiilor de stat şi diverşilor beneficiari publici şi privaţi.

Servicii specializate pentru Apă şi Mediu

Experienţa noastră profesională include:

  • Analiza sistemelor administrative, precum şi a capacităţilor şi funcţiilor organizatorice
  • Evaluarea procedurilor de lucru, inter-relaţii la nivel central, regional şi local precum şi dezvoltarea de proceduri noi de lucru
  • Evaluarea necesarului de instruire, proiectarea şi implementarea programelor de instruire, inclusiv cursuri şi vizite de lucru
  • Instruirea unităţilor de management sau de implementare a proiectelor, inclusiv în ceea ce priveşte managementul contractelor
  • Consiliere permanentă şi servicii logistice.