Managementul proiectului

Proiecte implementate cu succes printr-un management profesionist asigurat de Eptisa

Eptisa asigură managementul contractelor de servicii şi lucrări din cadrul proiectelor, ceea ce include monitorizarea activităţii şi rezultatelor obţinute de Prestatorii de Supervizare şi Contractorii de Lucrări în vederea unei optime implementări şi pentru soluţionarea eventualelor probleme din cadrul proiectului.

Servicii specializate pentru Apă şi Mediu

  • Sprijin oferit Beneficiarului în îndeplinirea Condiţiilor din Contractul de Finanţare
  • Sprijin în activitatea de achiziţii
  • Sprijin privind managementul financiar
  • Sprijin în managementul contractelor de lucrări
  • Prezentarea de proceduri
  • Sisteme de monitorizare, arhivare, raportare
  • Instruire pe perioada implementării prin transfer de cunoştinţe
  • Coordonarea cu alte programe în derulare