Proiectare

Eptisa oferă servicii pentru toate proiectele tehnice, de la concepere până la finalizare

Eptisa are o vastă experienţă profesională în derularea proiectelor de consultanţă şi proiectare prin derularea proiectelor pentru sistemele urbane şi regionale de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate precum şi management al deşeurilor.

Servicii specializate pentru Apă şi Mediu

  • Elaborare Master Planuri
  • Întocmire studii de fezabilitate
  • Elaborare proiecte tehnice şi DDE
  • Elaborare aplicaţii pentru co-finanţare UE şi a documentelor suport
  • Elaborare documentaţie de licitaţie.