Supervizarea lucrărilor

Eptisa asigură supravegherea, controlul executării lucrărilor şi dirigenţia de şantier pentru toate fazele de construcţie

Eptisa furnizează servicii de supervizare pentru fazele de pre-construcţie, construcţie şi post-construcţie, dispunând de personal cu o vastă experienţă în domeniu în vederea asigurării implementării la timp a lucrărilor precum şi utilizarea eficientă a resurselor financiare disponibile în cadrul contractelor, având ca rezultat o administrare eficientă a activităţilor.

Servicii specializate pentru Apă şi Mediu

  • Controlul calităţii
  • Monitorizarea progresului lucrărilor
  • Managementul siguranţei şi protecţiei muncii
  • Asigurarea legăturii cu autorităţile de stat şi alte părţi implicate
  • Controlul costurilor
  • Administrarea contractelor de lucrări