Managementul proiectului

Management eficient pentru a oferi clienţilor cele mai bune servicii

Succesul proiectelor a fost asigurat printr-un management profesionist de proiect impus de o echipă calificată în ceea priveşte metodologia, experienţa profesională şi comunicarea în vederea unei optime implementări şi pentru soluţionarea eventualelor probleme din cadrul proiectului.

Servicii specializate pentru Construcţii civile

  • Sprijin în activitatea de achiziţii
  • Sprijin privind managementul financiar
  • Sprijin în managementul contractelor de lucrări
  • Prezentarea de proceduri
  • Sisteme de monitorizare, arhivare, raportare
  • Instruire pe perioada implementării prin transfer de cunoştinţe