Noutăţi

Eptisa a demarat contractul pentru finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)

12 octombrie 2015

EPTISA va furniza asistență tehnică în toate etapele proiectului, din faza de preconstrucție până la finalizarea contractelor de lucrări, conform Legii 10/1995.

Eptisa a semnat contractul de "Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)""

06 octombrie 2015

Contractul se va desfașura pe o perioada de 47 de luni și are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă uzată din Municipiul București prin supervizarea execuției lucrărilor Proiectului și printr-o bună gestionare a contractelor de lucrări.

Eptisa a demarat contractul pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Vâlcea în perioada 2014-2020

30 septembrie 2015

Proiectul se va desfășura pe o perioada de 70 de luni și va contribui la dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată prin conectarea la sistemele local cetățenilor din zonele proiectului deservite de Operatorul Regional, S.C. Apavil S.A.

Eptisa a semnat contractul de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Vâlcea în perioada 2014 - 2020

24 septembrie 2015

Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate în zonele urbane și rurale din Județul Vâlcea.

Eptisa supervizează 3 noi contracte de lucrări în Județul Olt

16 septembrie 2015

Obiectivul contractului constă în asigurarea serviciilor de dirigenție de șantier și de asistență tehnică pentru finalizarea a trei contracte de lucrări.

Eptisa a semnat contractul de Asistență Tehnică pentru Pregătirea Aplicației de Finanțare pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Teleorman

04 august 2015

Eptisa va oferi sprijin managerial Autorității Contractante pentru implementarea cu succes a proiectului.

Delegația română din cadrul proiectului de mobilitate urbană din Galați în vizită în orașul Coruna

29 iulie 2015

Delegația studiează aspecte legate de mobilitate urbană din diverse orașe

Un nou contract în județul Harghita

22 iulie 2015

Eptisa va implementa contractul de Asistență Tehnică pentru Supervizarea lucrărilor în cadrul proiectului "Racorduri, branșamente și extinderea rețelei de canalizare în aria de operare a S.C. Harviz S.A."

Eptisa România a demarat un nou contract în Județul Bistrița-Năsăud

25 iunie 2015

Eptisa România va superviza 3 contracte de lucrări, finanțate din economiile POS Mediu, în județul Bistrița-Năsăud.

Eptisa România participă la Expo Apa 2015

15 iunie 2015

În perioada 15-17 iunie 2015, Eptisa România participă la cea de-a 17-a ediție a Expo Apa 2015 – Forumul Regional al Apei Dunărea - Europa de Est – care se desfășoară la Palatul Parlamentului.

Eptisa a demarat implementarea unui nou contract în domeniul Managementului integrat al deșeurilor

28 mai 2015

Eptisa va furniza servicii de Supervizare a lucrărilor de construcții în cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în Județul Bihor".

EPTISA România va superviza lucrările de investiții finanțate din economiile POS Mediu, în Județul Cluj

04 mai 2015

EPTISA va acționa în calitate de Consultant pentru supervizarea a 3 contracte de lucrări referitoare la îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare

Eptisa România va superviza un nou contract de lucrări în Județul Olt

03 martie 2015

Eptisa va furniza Servicii de supraveghere a lucrărilor (inclusiv dirigenție de șantier conform legislației române în domeniu) pentru contractul de lucrări "Continuarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și apă uzată în aglomerările Potcoava și Scornicești"

Eptisa va superviza două noi contracte de lucrări în județul Buzău

26 februarie 2015

Eptisa România a demarat, în luna februarie 2015, Contractul de Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor pentru două contracte de lucrări din județul Buzău.

Eptisa România va dezvolta un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă în Galați

16 februarie 2015

În data de 30 decembrie 2014, Eptisa România a semnat un nou contract pentru proiectul de Reabilitare a Transportului Urban Galați - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă”.