Noutăţi

Infrastructura de apă potabilă si apă uzată din Judeţul Harghita va fi îmbunătăţită cu sprijinul Eptisa

11 aprilie 2012

Eptisa va acorda asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor în vederea extinderii şi reabilitării infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Harghita, pentru conformarea cu obligaţiile negociate de România în Tratatul de Aderare şi cu obiectivele POS Mediu.

Eptisa va asigura managementul pentru implementarea proiectului "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj"

05 decembrie 2011

Eptisa a câştigat licitaţia şi, în consorţium cu Blom, va asigura asistenţă tehnică Companiei de Apă Oltenia S.A., în calitate de Beneficiar, asigurând un management eficient pentru implementarea obiectivelor proiectului

Eptisa va superviza lucrările de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj

01 noiembrie 2011

Eptisa a câştigat licitaţia şi va implementa proiectul pentru acordarea de asistenţă tehnică Autorităţii Contractante sub forma serviciilor de supervizare a 13 contracte de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii serviciilor de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă în Judeţul Dolj

Eptisa a demarat supervizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare în municipiul Iaşi

06 octombrie 2011

Pe 26 septembrie a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru cele şase contracte de lucrări incluse în proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană."

Eptisa a câştigat licitaţia pentru supervizarea lucrărilor de construcţie din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj"

31 august 2011

Eptisa va contribui la implementarea unui sistem unitar pentru managementul deşeurilor la nivelul întregului judeţ

Eptisa va reabilita sistemul de termoficare a Municipiului Iaşi

27 iulie 2011

Eptisa a câştigat licitaţia pentru supervizarea lucrărilor şi dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană"

Eptisa va superviza contractele de lucrări finanţate din Programul Phare 2006 CES Componenta proiecte mari de infrastructură regională

15 iulie 2011

Prezentul proiect acoperă perioada de construcţie sau, după caz, de notificare a defectelor pentru lucrările din cadrul proiectului

Eptisa a participat la inaugurarea Staţiei de Epurare Timişoara

14 iulie 2011

Lucrările de reabilitare a staţiei de epurare din Timişoara au fost demarate în noiembrie 2008 şi s-au finalizat în luna iulie 2011, beneficiind de un buget de 30 MEUR

Eptisa a finalizat supervizarea lucrarilor aferente contractului "Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de Epurare în Municipiul Craiova"

30 iunie 2011

Contractul cu un buget de 26 MEUR face parte din proiectul pentru "Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare şi a staţiei pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecţia fluviului Dunărea", Măsura Ex-ISPA Craiova

Eptisa va îmbunătăţi infrastructura în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Buzău

29 iunie 2011

Eptisa a câştigat licitaţia pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău"

Eptisa va contribui la implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Botoşani

28 iunie 2011

Eptisa a câştigat licitaţia pentru derularea proiectului de Asistenţă Tehnică pentru supervizarea lucrărilor şi a contractelor de furnizare din cadrul proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor din judeţul Botoşani"

În urma câştigării licitaţiei, Eptisa va implementa proiectul de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare spitale

27 iunie 2011

Lucrările finanţate de către Banca Mondială se vor derula în 22 locaţii din 16 judeţe şi Bucureşti

Eptisa va participa la cea de-a 13-a Ediţie EXPO APA 2011

31 mai 2011

În perioada 13 - 15 iunie 2011, Eptisa România va participa la cea de-a 13-a Ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializate în Domeniul Alimentării cu Apă, Canalizare şi Epurare a Apelor Uzate - EXPO APA 2011

Eptisa a câştigat licitaţia pentru extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apa şi apă uzată în judeţul Iaşi

02 martie 2011

Eptisa urmează ca prin prezentul contract să ofere Autorităţii Contractante sprijinul managerial necesar pentru implementarea cu succes a proiectului

Eptisa a furnizat servicii de consultanţă pentru supervizarea lucrărilor de modernizare a sediului Judecătoriei Bolintin Vale, Judeţul Giurgiu

02 februarie 2011

Lucrările de reabilitare şi amenajare a Judecătoriei Bolintin Vale au fost demarate în august 2009, iar lucrările s-au recepţionat în decembrie 2010.