Noutăţi

Eptisa a participat la recepţia lucrărilor de reabilitare a Cetăţii de Scaun Târgovişte

06 octombrie 2010

În data de 6 octombrie 2010, Eptisa a finalizat supervizarea lucrărilor şi a participat la recepţia aferentă Contractului "Reintroducerea în Circuitul Turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte - Prima Capitală Politică şi Culturală a Regiunii Istorice "Ţara Românească", Lot 1"

Eptisa va construi staţiile de epurare pentru regiunile Agnita şi Dumbrăveni

29 septembrie 2010

Eptisa a semnat contractul de lucrări "Staţii de epurare în oraşele Agnita şi Dumbrăveni" din cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita şi Dumbrăbeni, jud. Sibiu"

Modernizarea reţelei de canalizare a municipiului Craiova a fost supervizată de Eptisa

17 septembrie 2010

Eptisa a finalizat supervizarea lucrărilor contractului de "Extindere şi reabilitare a reţelelor de canalizare din Craiova", din cadrul proiectului "Asistenţă tehnică pentru managementul şi supervizarea contractelor ISPA în Craiova"

Eptisa a finalizat supervizarea Lucrărilor de reabilitare şi extindere a clădirilor Judecătoriilor Blaj, Vatra Dornei, Vişeu de Sus şi a tribunalului Baia Mare

15 august 2010

Contractele de lucrări au implicat modificări complexe care au fost gestionate cu succes de Eptisa pe întreaga perioadă de supervizare a execuţiei, acestea finalizându-se conform termenului şi condiţiilor contractuale

Lucrările de reabilitare din Centrul Istoric al Municipiului Târgovişte au fost finalizate

31 iulie 2010

Acesta este cel de-al cincilea contract finalizat în cadrul proiectului "Management şi Supervizare lucrări finanţate prin programul Phare 2005 ESC"

EPTISA a participat la cea de-a 12-a Ediţie a Expoziţiei Internaţionale specializate în domeniul alimentării cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, organizată la Palatul Parlamentului, în perioada 14 - 16 iunie 20

11 iunie 2010

EXPO APA s-a adresat tuturor specialiştilor în domeniul apei, începand cu administratorii resurselor de apă, operatorii de alimentare cu apa şi canalizare precum şi publicului larg interesat de îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi manageriale ale sectorului

Lucrările de modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Suceava supervizate de Eptisa

19 aprilie 2010

În perioada aprilie 2010 - octombrie 2015, Eptisa va implementa proiectul "Asistenţă tehnică pentru întocmirea aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, a dosarelor de licitaţie pentru contractele de lucrări şi supervizarea lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Suceava"

Eptisa Romania va implementa primul proiect la cheie in Zimnicea

23 martie 2010

Proiectul constă în lucrări de extindere şi reabilitare a staţiei de epurare a oraşului

Eptisa în lista Top 10 a Contractorilor EuropeAid

30 decembrie 2009

Eptisa este inclusă în lista Top 10 a Contractorilor EuropeAid, figurând cu 78 proiecte câştigate