Celebrarea a 25 de ani de activitate în România

117 proiecte au fost implementate în Romania şi Moldova pe durata celor 25 de ani de activitate

03 martie 2021

În 2020, Eptisa a aniversat 25 de ani de prezenţă în România, prima piaţă din Europa de Est în care Eptisa a decis să îşi dezvolte activitatea internaţională. La început, proiectele derulate de Eptisa pe piaţa românească au vizat acordarea de consultanţă instituţiilor administraţiei centrale în vederea întăririi capacităţii acestora şi îndeplinirii cerinţelor pentru aderare la UE în domenii precum alimentarea cu apă şi canalizare, protecţia mediului, sănătate şi transport, prin dezvoltarea de politici, standarde, armonizare legislativă pentru conformarea cu “acquis-ul comunitar”, planificare financiară şi instruire. Serviciile de consultanţă oferite au avut ca obiectiv îmbunătăţirea managementului serviciilor publice, descentralizarea şi asistenţa în conformarea cu Directivele UE, precum şi în pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea fondurilor de pre-aderare ale UE pentru infrastructura de mediu. În anii 2000, activităţile de inginerie au fost consolidate şi au devenit sectorul principal de activitate. În 2004, Eptisa a înfiinţat filiala Eptisa România, cu sediul în Bucureşti, care a furnizat de la început servicii de calitate, cu profesionalism, devenind în scurt timp o companie de inginerie de referinţă în România, capabilă să gestioneze resursele necesare pentru a răspunde cerinţelor unei pieţe în creştere, dificilă şi complexă.

Eptisa România a crescut continuu, iar poziţia de companie lider în servicii de inginerie în sectorul infrastructurii de mediu este acum consolidată cu o echipă de peste 90 de angajaţi şi 100 de colaboratori permanenţi, organizaţi pe regiuni, pregătiţi pentru a susţine implementarea proiectelor sale. Prezenţa puternică pe piaţa locală a permis Eptisa România să fie aproape de clienţii săi în domeniile: alimentare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor, construcţii civile şi industriale, energie şi infrastructură de transport.

În prezent, Eptisa România îşi desfăşoară activităţile în sediul central din Bucureşti, 3 birouri regionale în Craiova, Iaşi şi Cluj-Napoca şi 10 birouri de proiect locale în oraşele cheie ale ţării. Având în vedere resursele şi operarea cu succes a proiectelor, Eptisa România a preluat din 2011 coordonarea activităţilor grupului EPTISA în Republica Moldova.

În cei 25 de ani de activitate, Eptisa a pregătit şi / sau administrat investiţii şi lucrări în România şi Moldova însumând un total de peste 5 miliarde Euro în 117 de proiecte contractate, a căror valoare se ridică la peste 165 milioane Euro.
 
 Celebrarea a 25 de ani de activitate în România