Continuarea supervizarii lucrarilor in zona Cluj - Salaj

Contractul semnat azi de EPTISA va contribui la finalizarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj - imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj", pentru contractele de lucrari CL 1 si CL 2.2

11 ianuarie 2016

In vederea continuarii monitorizarii stingerilor Anexelor nr. 1 si 2 la Procesele Verbale la terminarea lucrarilor, a modului de comportare in timp a constructiilor si instalatiilor, precum si a modului de indeplinire a costurilor maxime anuale de operare garantate de catre Antreprenor in cadrul contractelor CL 1 si CL 2.2, EPTISA va continua activitatea de supervizare a lucrarilor mai sus mentionate in calitate de Inginer pe toata perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie a contractelor, pe o durata de minim 12 luni de la data receptionarii obiectivelor la terminare.