Contract nou semnat de Eptisa în urma câştigării licitaţiei organizate de operatorul regional S.C. APAVIL S.A. Vâlcea

Eptisa va reabilita si va extinde infrastructura de apă şi apă uzată din Judeţul Vâlcea

31 octombrie 2012

În data de 25 octombrie, Eptisa a semnat contractul de asistenţă tehnică pentru supervizarea celor 11 contracte de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii serviciilor de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă din judeţul Vâlcea. Proiectul se va derula în perioada noiembrie 2012 - iunie 2015 în zona de proiect formata din: Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Drăgăşani, Bălceşti, Călimăneşti, Olăneşti şi Ocnele Mari.

Proiectul are ca obiective specifice: atenuarea riscurilor asupra sănătăţii cu privire la descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient, precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii; realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în gestionarea sistemelor de apă şi canalizare; conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului; asigurarea de servicii de supervizare de calitate pentru contractele de lucrări finanţate din Fondurile de Coeziune; sprijinirea Autorităţii Contractante pentru îndeplinirea condiţiilor stipulate în Decizia şi Contractul de Finanţare; verificarea proiectelor Antreprenorului, asigurarea supervizării execuţiei lucrărilor şi punerii lor în funcţiune; monitorizarea graficelor Constructorului referitoare la proiectarea şi execuţia lucrărilor civile, mecanice şi electrice, asigurarea finalizării lucrărilor conform graficelor de lucru; asigurarea serviciilor de supervizare pentru lucrări, aprobarea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie primite de la Antreprenor referitoare la materiale, echipamente şi forta de muncă; asigurarea respectării termenelor limită, bugetului şi calităţii pentru contractele de lucrări.

Supervizarea contractelor de lucrări se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor, precum şi cu respectarea Condiţiilor de Contract FIDIC - Cărţile Galbenă şi Roşie.

Acesta este cel de-al doilea proiect derulat de Eptisa cu Operatorul Regional S.C. APAVIL S.A. În perioada februarie 2006 - decembrie 2010, Eptisa a implementat Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PE/002 pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, proiect care a avut ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată prin reducerea pierderilor, a infiltraţiilor şi creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor de apă şi canalizare.

Câteva dintre articolele publicate în presa locală cu privire la semnarea noului contract, pot fi accesate la următoarele adrese:

http://www.valcea1.ro/se-extinde-infrastructura-apavil/

http://www.valcea-news.ro/2012/10/25/un-nou-contract-semnat-de-apavil/


 
 Contract nou semnat de Eptisa în urma câştigării licitaţiei organizate de operatorul regional S.C. APAVIL S.A. Vâlcea