Eptisa a câştigat licitaţia pentru supervizarea lucrărilor de construcţie din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj"

Eptisa va contribui la implementarea unui sistem unitar pentru managementul deşeurilor la nivelul întregului judeţ

31 august 2011

Eptisa va acorda asistenţă tehnică Beneficiarului în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractelor de lucrări şi va îndeplini rolul Inginerului prin asigurarea serviciilor de supervizare şi supraveghere a execuţiei tehnice a celor două contracte de lucrări:

Contract de lucrări 1 include: (a) Construcţia Centrului de management integrat al deşeurilor, a staţiei de sortare de tratare mecano-biologica de la Dobrin, inclusiv proiectarea pentru utilaje tehnologice şi echipamente aferente; (b) Reabilitarea şi închiderea celor 4 depozite urbane neconforme - Şimleu Silvaniei, Crişeni, Cehu Silvaniei şi Jibou; (c) Construcţia a 3 staţii de transfer - Crasna, Surduc şi Sinmihaiu Almaşului; (d) Proiectarea şi execuţia utilităţilor aferente utilităţilor aferente centrului de management integrat al deşeurilor şi staţiilor de transfer, din exteriorul perimeterelor locaţiilor;

Contractul de lucrări 2 include construcţia drumurilor de acces pentru Centrul de management integrat al deşeurilor Dobrin şi spre staţiile de transfer.

Eptisa va îndeplini atribuţiile Inginerului în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti în construcţie, respectiv a Legii 10/1995 precum şi cu respectarea Condiţiilor de Contract FIDIC - Cărţile Galbenă şi Roşie.


 
 Eptisa a câştigat licitaţia pentru supervizarea lucrărilor de construcţie din cadrul proiectului