Eptisa a demarat contractul pentru finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)

EPTISA va furniza asistență tehnică în toate etapele proiectului, din faza de preconstrucție până la finalizarea contractelor de lucrări, conform Legii 10/1995.

12 octombrie 2015

Proiectul de investiții are ca obiectiv finalizarea Stației de Epurare Glina și incinerarea nămolului de proces, dar și reabilitarea unor componente ale sistemului de canalizare din București. Proiectul include lucrări și la unele colectoare de ape uzate și, în principal, reabilitarea Casetei colectoare a apelor uzate de cca. 17 km lungime, prin care se transportă apele uzate în afara Bucureștiului până la Stația de epurare din comuna Glina.

Eptisa va asigura servicii de inginerie și supervizare a lucrărilor precum și transferul de cunoștinte către personalul UIP în cadrul următoarelor contracte de lucrări:

  • Extinderea stației de epurare a apelor uzate și construcția incineratorului de nămol;

  • Construirea sistemului de drenare de la partea dreaptă a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol;

  • Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0);

  • Reabilitarea Casetei și a sistemului său principal de drenare pe partea stangă a casetei (în sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan);

  • Reabilitarea casetei (în sectorul Vitan-Glina);

  • Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului).