Eptisa a îmbunătăţit sistemul de alimentare cu apă din satul Cazaclia, raionul Ceadîr-Lunga, din Republica Moldova

La sfârşitul lunii august, Eptisa a finalizat primul obiectiv din cadrul celui mai important proiect investiţional derulat până în acest moment în sectorul de apă şi canalizare din Republica Moldova, care a beneficiat de finanţare BERD, BEI şi UE

05 septembrie 2013

În calitate de Consultant şi Inginer FIDIC, Eptisa a asigurat asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor în toate cele 6 zone implicate în program, câte două din fiecare parte a Moldovei: regiunea Sud - raioanele Leova şi Ceadîr Lunga; regiunea Centru - raioanele Orhei şi Hînceşti; regiunea Nord - raioanele Floreşti şi Soroca, precum şi pentru cele 30 de sate aferente acestor centre. Printre localităţile cuprinse în proiect este inclus satul Cazaclia din raionul Ceadîr-Lunga, unde Eptisa a pus în funcţiune un apeduct cu o lungime de circa 30,5 km. De asemenea, lucrările au inclus reabilitarea a 3 sonde arteziene, forarea unei noi sonde şi construcţia a trei turnuri de apă. De rezultatele acestui proiect beneficiază cei peste 6600 locuitori din localitate.

Obiectivul "Programului de alimentare cu apă a localităţilor din Republica Moldova" este de a promova reforma în sectorul de alimentare cu apă şi canalizare şi de a crea modele de operatori independenţi, care să presteze servicii la standarde înalte. Investiţiile realizate reprezintă o oportunitate în dezvoltarea zonei şi un pas important în îndeplinirea priorităţilor de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetăţenilor din Republica Moldova, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi a respectării standardelor Uniunii Europene.


 
 Eptisa a îmbunătăţit sistemul de alimentare cu apă din satul Cazaclia, raionul Ceadîr-Lunga, din Republica Moldova