Eptisa a semnat contractul de "Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)""

Contractul se va desfașura pe o perioada de 47 de luni și are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă uzată din Municipiul București prin supervizarea execuției lucrărilor Proiectului și printr-o bună gestionare a contractelor de lucrări.

06 octombrie 2015

În cadrul acestui contract de servicii, Eptisa, în asociere cu Konsent, deține calitatea de “Inginer”, asigurând o administrare eficientă a activităților care îi revin precum și implementarea la timp a lucrărilor, utilizând în acest scop, în mod eficient, toate resursele sale necesare financiare, logistice și umane. Serviciile furnizate constau în:

  • Activități în faza de preconstrucție;

  • Activități în faza de mobilizare a contractorilor;

  • Activitati în perioada de construcție;

  • Activități în perioada de recepție la terminarea lucrărilor;

  • Activități în Perioada de Notificare a Defectelor;

  • Activități la finalizarea contractelor de lucrări;

  • Verificarea proiectelor elaborate de Antreprenor;

  • Realizarea Analizei de risc, Studiul privind riscul operational și alte analize de risc complementare;

  • Transferul de cunoștințe către personalul UIP.