Eptisa a semnat contractul de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Caraş Severin"

Pe 18 septembrie Beneficiarul proiectului, S.C. Aquacaraş S.A. a emis Ordinul de Începere a Contractului prin care Eptisa va oferi sprijinul managerial necesar pentru implementarea cu succes a Proiectului

20 septembrie 2012

În perioada septembrie 2012 - decembrie 2015, Eptisa va furniza Beneficiarului servicii de management, întocmirea documentaţiilor de atribuire precum şi suport în derularea procedurilor de atribuire pentru contractele de lucrări în vederea extinderii şi reabilitării infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerările Reşiţa, Anina, Băile Herculane, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa şi Oţelu Roşu - Judeţul Caraş Severin.

Obiectivele specifice ale contractului sunt: (a) acordarea de sprijin calificat şi eficient Operatorului Regional în managementul Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare; (b) asigurarea condiţiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne şi eficientea reţelelor de apă şi canalizare; (c)optimizarea şi modelarea hidraulică a reţelelor de apă; (d) asigurarea condiţiilor pentru reducerea pierderilor în reţelele de apă; (e) asigurarea implementării optime a contractului de lucrări prin gestionarea calităţii apelor reziduale descărcate în reţeaua publică de canalizare; (f) asigurarea depunerii în condiţii optime de mediu a materialelor reziduale generate de procesul tehnologic al viitoarelor staţii de epurare; (g) asigurarea publicităţii adecvate măsurii şi informarea corectă a populaţiei privind lucrările de construcţie propuse în Proiect; (h) actualizarea Master Plan-ului de apă şi canalizare pentru regiune.

Eptisa are experienţă bogată în gestionarea de proiecte similare derulate în Judeţul Giurgiu, Gorj, Olt, Suceava, Dolj şi Iaşi, ceea ce asigură din start o excelentă cunoaştere a cadrului de lucru şi de administrare a acestor tipuri de contracte.


 
 Eptisa a semnat contractul de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului