EPTISA a semnat un nou contract în judeţul Ilfov

Contractul a fost semnat în data de 16 septembrie 2021 cu SC APA-CANAL ILFOV SA şi se va desfăşura pe o perioadă de 55 luni

16 septembrie 2021

Contractul Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020, vizează furnizarea către Entitatea Contractantă de servicii de asistenţă tehnică sub forma serviciilor de Supervizare pentru implementarea a 12 contracte de lucrări şi a unui contract pentru dezvoltarea şi extinderea SCADA existent.