Eptisa va acorda consultanţă în vederea construcţiei unei noi fabrici în Sibiu

Noua fabrică va fi construită în conformitate cu planul de investiții pentru îmbunătățirea capacității de producție în România

29 iulie 2013

Eptisa va acorda consultanţă unui investitor privat spaniol în cadrul unui proiect în cadrul căruia se va construi o nouă fabrică în Sibiu, în zona Parcului Industrial Vest. Fabrica va fi compusă din hala de producţie, depozit, birouri, platforme, drumuri interioare şi utilități, având o suprafaţă totală de aproximativ 12.500 mp.

Serviciile pe care urmează să le furnizeze Eptisa se vor realiza în trei etape consecutive:

  • proiectare: studii preliminare, proiect tehnic, proiect de execuţie
  • obţinerea autorizaţiilor & management: constituirea documentaţiei necesare pentru conectarea construcţiei la utilități; sprijin în obţinerea autorizaţiilor şi licenţelor; realizarea documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea acordurilor și autorizațiilor solicitate de diferite instituții și agenții de la nivel municipal
  • documentaţia "as-built": cartea construcției, planurile "as-built", certificate de omologare a materialelor, aprobări, manuale de operare şi mentenanţă, echipamente și sisteme de garanții, etc.

 
 Eptisa va acorda consultanţă în vederea construcţiei unei noi fabrici în Sibiu