Eptisa va asigura activităţile de proiectare şi management pentru implementarea proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare a apelor uzate în judeţul Botoşani"

Eptisa a semnat contractul la începutul lunii septembrie, urmând ca până în luna mai 2016 să furnizeze Autorităţii Contractante sprijinul managerial pentru implementarea cu succes a proiectului

12 septembrie 2013

Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei precum şi pentru colectarea şi epurarea apelor uzate, care vor avea ca rezultat conectarea la aceste sisteme a locuitorilor din judeţul Botoşani şi conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

În calitate de Consultant, Eptisa va asigura Beneficiarului sprjin managerial, contribuind astfel la creşterea capacităţii sale instituţionale de implementare a proiectelor. Serviciile realizate de Eptisa vor include: elaborarea documentaţiilor de avizare şi autorizarare; sprijin pe perioada desfăşurării procedurilor de achiziţii publice; asistenţă tehnică în calitate de proiectant pe parcursul execuţiei lucrărilor; actualizarea Master Plan-ului pentru sistemul de alimentare cu apă şi canalizare pentru judeţul Botoşani, inclusiv a planului de investiţii prioritate pentru perioad 2014 - 2018; actualizarea strategiei de gestionare a nămolului şi a materialelor reziduale generate de procesul tehnologic al staţiilor de epurare şi tratare; asigurarea publicităţii adecvate proiectului.

Proiectul reprezintă un pas important în cadrul reabilitării generale a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, acoperind 4 aglomerări pentru infrastructura de canalizare: Botoşani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona precum şi 5 zone de alimentare cu apă: Botoşani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Ştefăneşti-Săveni, lucrările constând din următoarele activităţi: construirea unei conducte de aductiune de la sursa de apă Prut; construirea unei staţii de tratare a apei şi a liniei de nămol din staţiile de tratare existente; reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă; reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi de epurare a apelor uzate.


 
 Eptisa va asigura activităţile de proiectare şi management pentru implementarea proiectului