Eptisa va asigura managementul pentru implementarea proiectului "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj"

Eptisa a câştigat licitaţia şi, în consorţium cu Blom, va asigura asistenţă tehnică Companiei de Apă Oltenia S.A., în calitate de Beneficiar, asigurând un management eficient pentru implementarea obiectivelor proiectului

05 decembrie 2011

În calitate de Consultant, Eptisa va acorda Beneficiarului asistenţă tehnică pentru managementul general al proiectului, oferind UIP suport în vederea implementării proiectului conform prevederilor cererii de finanţare şi ale contractului de finanţare şi va realiza dosarele de atribuire în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi prevederile cererii de finanţare şi a celorlalte documente ale cererii de finanţare.

De asemenea, Eptisa va acorda sprijin pe perioada desfăşurării licitaţiilor şi va acorda asistenţă tehnică de proiectare pe perioada executării lucrărilor pentru Contractele de Construcţii.

Având în vedere complexitatea proiectului, activităţile Consultantului vor continua prin actualizarea Master Planului privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate în Judeţul Dolj, implementarea sistemului GIS şi dezvoltarea unui sistem de modelare hidraulică a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Craiova, Filiaşi şi Calafat.

Consultantul va fi responsabil de informarea publiculului cu privire la activităţile şi rezultatele proiectului, asigurând publicitatea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România.


 
 Eptisa va asigura managementul pentru implementarea proiectului