Eptisa va reabilita sistemul de termoficare a Municipiului Iaşi

Eptisa a câştigat licitaţia pentru supervizarea lucrărilor şi dirigenţie de şantier în cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană"

27 iulie 2011

Lucrările proiectului care beneficiază de un buget de 1,07 MEUR vizează retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Iaşi, în vederea conformării cu normele de protecţie a mediului privind emisiile poluante în aer şi creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană.

Eptisa va îndeplini toate atribuţiile Inginerului, în concordanţă cu standardele prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în domeniu şi va acorda asistenţă tehnică Beneficiarului pentru supervizarea a şase contracte de lucrări care cuprind: retehnologizarea cazanelor de abur şi de apă fiebinte, instalaţie nouă de desulfurare şi sistem de colectare uscată a cenuşii, precum şi retehnologizarea pompelor şi a reţelei de transport agent termic din cele două termocentrale CET1 şi CET 2 din Iaşi.


 
 Eptisa va reabilita sistemul de termoficare a Municipiului Iaşi