Eptisa va superviza lucrările de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj

Eptisa a câştigat licitaţia şi va implementa proiectul pentru acordarea de asistenţă tehnică Autorităţii Contractante sub forma serviciilor de supervizare a 13 contracte de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii serviciilor de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă în Judeţul Dolj

01 noiembrie 2011

În calitate de Consultant, Eptisa va superviza lucrările de extindere şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată din 7 sisteme zonale: Craiova, Calafat, Băileşti, Călăraşi, Bechet, Filiaşi şi Segarcea, zona ce vizează aproximativ 55% din populaţia totală a judeţului Dolj.

Proiectul reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale şi extinderii infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Dolj, continuând procesul investiţional derulat prin programul ISPA de creare a sistemelor regionale în sectorul apei.


 
 Eptisa va superviza lucrările de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj